Další vzdělávání

 

  • CVVH - Centrum vzdělávání ve vodním hospodářství
  • výzkumné aktivity
    • WaBe - Srovnávací analýza veřejných systémů zásobování vodou a vodáresnkých společností
    • WaterRisk Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou