Darovací smlouva

 

V případě Vašeho zájmu podpořit činnost nadačního fondu sponzorským darem, vyplňte prosím darovací smlouvu a pošlete podepsanou ve dvou vyhotoveních na naši adresu.

Formulář darovací smlouvy naleznete zde.