Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

předseda správní rady

Telefon: +420 541 147 720

E-mail: tuhovcak.l@fce.vutbr.cz