Správní rada

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. - předseda

email: tuhovcak.l@fce.vutbr.cz, tel.: 541 147 720

Ing. Pavel Kutálek - místopředseda

Ing. Miroslav Nováček

Doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc.

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

 

Tajemník

Ing. Jan Ručka, Ph.D

email: rucka.j@fce.vutbr.cz, tel: 541 147 734