Nadační fond prof. Šerka

Nadační fond prof. Šerka byl zřízen Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně. Nadační fond nese jméno významného pedagoga a vědeckého pracovníka Prof. Ing. Milana Šerka, DrSc., který dlouhodobě působil na Fakultě stavební VUT v Brně a zůstává v paměti široké vodohospodářské a pedagogické veřejnosti jako příklad vynikajícího odborníka, skvělého pedagoga a obětavého přítele.

Cílem nadačního fondu je především podpora vzdělání a výzkumu v oboru vodní hospodářství obcí

Členy Nadačního fondu jsou významní představitelé oboru, kteří se aktivně podílejí na realizaci záměrů Nadačního fondu v oblasti výchovy vodohospodářských odborníků. Jedná se o členy tuzemské i zahraniční.

Podporované projekty:

 

Partner

Vodovod.info - vodárenský portál, vodárenství, pitná voda, vodovody