Kontakt

 

Sekretariát

Nadační fond Prof. Šerka
ÚVHO FAST VUT v Brně
Žižkova 17
662 37 Brno

Ing. Dana Koukalová
tel.: 541 147 721
fax: 541 147 728
email: koukalova.d@fce.vutbr.cz

 

Identifikační číslo

64329941

Bankovní spojení

ČSOB Brno, Šumavská 33, 611 40 Brno číslo účtu: 372569273/0300

 

Ústav vodního hospodářství obcí

https://water.fce.vutbr.cz