WaterRisk - Analýza rizik veřejných vodovodů 

Ladislav Tuhovčák a kol.

 

 • Závěrečná monografie projektu WaterRisk, 254 s., ISBN 978-80-7204-676-8; vydalo Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 4/2010

 • Tato publikace je výsledkem řešení vědeckovýzkumného projektu Národního programu výzkumu II č. 2B06039 – Identifikace, kvantifikace a řízení rizik
  veřejných systémů zásobování pitnou vodou, jehož řešení probíhalo v letech 2006 až 2010. Cílem projektu bylo vyvinout metodiku implementace teorie
  analýzy rizik v oboru zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů.

 • Hlavními výstupy projektu jsou metodika analýzy rizik veřejných vodovodů, softwarová aplikace WaterRisk, která je podpůrným prostředkem pro
  implementaci teto metodiky v praxi a metodika tvorby „Water Safety Plans“ („Plány pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou“). Všechny tři
  výstupy jsou zároveň popsány a prezentovány v této publikaci.

 • Obsah publikace v pdf najdete zde

 • Cena včetně DPH  360,- Kč

 • Objednávkový formulář